Våra tjänster

Vi arbetar i team inom tre tjänsteområden för brett kunderbjudande.

Installation

Från planering och utformning av system, till installation, driftsättning och beskting Installation av styr-, reglerings- och övervakningsteknik.

Om Installation

Service

Eftermarknadstjänster och service efter installationsuppdrag.

Om Service

Teknik

Rådgivningstjänster, projektering, CAD-ritning, injustering, OVK-besiktningar, ljudmätningar, luftkvalitetsmätningar, analys och åtgärdspaket.

Om Teknik