Om oss

Strategiskt fokus med återkommande kunder

Milen grundades 2014 med visionen att bli fastighetsägarens naturliga ventilationspartner vid ny- och ombyggnation. En Milen-märkt fastighet ska vara ett kvitto på att ventilationen är optimal ur energi och miljöhänseende, vilket avspeglas i namnet Milen, som är en förkortning av Miljö och Energi.

Vår specialitet är att tidigt komma in i projekt med rådgivning och lösningar för att optimera energiförbrukning. Dessutom kan vi, genom vår tekniska kompetens modellera upp lösningar med hjälp av CAD som gör att kunden vet exakt vad de kan förvänta sig redan i uppstartsfasen.

Som helhetsleverantör är Milen med under hela installationsprocessen, från rådgivning och projektering till driftoptimering och efterföljande service.  Med långa kundrelationer bestående av både etablerade lokala aktörer samt större nationella och internationella företag, har Milen en diversifierad kundbas. Kunderna utgörs primärt av byggföretag och fastighetsägare.

Milen har ett engagerat team med en kultur där enkelhet, trygghet och omtanke utgör grundpelarna.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco