Vi arbetar i team inom tre tjänsteområden för brett kunderbjudande.

Installation

Från planering och utformning av system, till installation, driftsättning och beskting Installation av styr-, reglerings- och övervakningsteknik.

Den största delen av Milens verksamt utgörs av Installationstjänster av ventilationssystem. Vi är med under hela processen, från planering och utformning av system, till installation, driftsättning och beskting. Milen genomför även installation av styr-, reglerings- och övervakningsteknik för att möjliggöra optimering av energiförbrukning. För att kunna erbjuda helhetslösningar har Milen goda samarbeten med underentreprenörer med Kompetens inom t.ex. kyla och värme.

Service

Eftermarknadstjänster och service efter installationsuppdrag.

Milen genomför ofta eftermarknadstjänster efter ett installationsuppdrag, t.ex. förebyggande underhåll och akuta serviceåtgärder. Dessutom erbjuder vi kontinuerliga kontroller, rengöringar och justeringar för att optimera energiförbrukningen.

Teknik

Rådgivningstjänster, projektering, CAD-ritning, injustering, OVK-besiktningar, ljudmätningar, luftkvalitetsmätningar, analys och åtgärdspaket.

Milens ingenjörer och tekniker arbetar aktivt med att leverera åtgärdspaket med kostnadsbesparande lösningar för att optimera fastighetens energiförbrukning och minska dess miljöpåverkan samt att förbättra inomhusklimatet och luftkvalitén för brukaren.